Intralogisztikai folyamatok nyomonkövetése és optimalizálása

A nyomonkövetés jelentősége:

A raktárakban, illetve a gyárakban lezajló intralogisztikai -minden telephelyen belüli anyagmozgatási feladat, illetve az ahhoz kapcsolódó berendezések, technológiák összessége- folyamatoknak szerves részét alkotják a targoncák, raklapemelők és a kézi emelőkocsik is. Ezen rakodó eszközök mozgása, kihasználtsága jelentősen befolyásolja a raktárak hatékonyságát is. Könnyen belátható, hogy az intralogisztikai folyamatok hatékonysága szoros kapcsolatban áll a termelés egészét leíró főbb teljesítmény mutatókkal, tehát kihat a kulcsmutatókra. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az intralogisztikai folyamatokról feltétlenül szükség van az egyes szállító eszközök nyomonkövetésére.

Napjainkban, kihasználva az UWB-s (Ultra-Wideband) rádiós technológia előnyeit, akár szubméteres pontossággal is meghatározható az egyes logisztikai termékek/készülékek helyzete. Ez a pontosság számos releváns alkalmazási területen felhasználható, ahol figyelembe veszik a szállító eszközök valós idejű helyzetét.

Megvalósítás Sunstone RTLS-el

Helymeghatározó algoritmusaink lehetővé teszik egyszerre több TAG adatainak kezelését, melyeket szállító eszközökre, vagy más célobjektumokra rögzíthetünk rá. Ily módon, ha két, vagy több TAG-t helyezünk el egy targoncára, egy még robusztusabb lokalizáció valósítható meg. Tehát ha adott eszközön két vagy annál több TAG-t helyezünk el, akkor lehetőség van a pozíciós adatok szórását minimalizálni és ebből kifolyólag a helyzetmeghatározás pontosságát növelni.

Logisztikai szállító járművek (többnyire targoncák/emelőkocsik) nyomonkövetése raktárépületekben illetve csarnokokban a következő statisztikák előállítását teszik lehetővé:

  • Mozgás analízis: járművek útvonala, adott területeken töltött idő mérése, sebesség adatok
  • Optimális útvonaltervezés interaktív kijelzővel
  • Információ biztosítása a szükséges karbantartási folyamatokról, illetve azok idejének előrejelzése
  • Targoncák OEE (teljes eszköz hatékonyság) számítása